WAGO
Administratorem danych osobowych jest WAGO ELWAG sp. z o.o. ul. Piękna 58a, Wrocław (50-506), kontakt: rodo@wago.com. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji usług określonych w Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b) oraz w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora, tj. ochrona praw administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest niezbędne do świadczenia Usług przez administratora. Odbiorcami danych będą podmioty dostarczające i zapewniające obsługę serwisową systemów informatycznych służących do przetwarzania tych danych. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu i będą przechowywane przez czas korzystania z Serwisu oraz przez okres niezbędny do ochrony praw administratora. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
wymagane